Na Torze Łódź odkryto ogromne złoża gazu i ropy naftowej.

Odkrycie tak bogatych złóż surowców jest ogromnym sukcesem. Jest też szansą dla naszego obiektu na przetrwanie pandemii i spodziewanej recesji. Na odkryciu skorzysta cały region. Specjaliści, którzy analizowali odkrycie twierdzą, że są to jedne z największych pokładów na świecie.

Odkryciem bardzo szybko zainteresowały się obce służby. Jednak wolelibyśmy, żeby dostęp do złóż został w polskich rękach. Dlatego w tej chwili trwają negocjacje z polskim rządem w sprawie sfinansowania budowy kilku pierwszych szybów wydobywczych.

Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem gmina Stryków ma szanse stać się drugim Dubajem, a ropa i gaz z naszych źródeł jeszcze w tym roku popłynie do polskich rafinerii.