ODTJ czyli Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy to licencjonowany obiekt szkoleniowy dla samochodów i motocykli wpisany do rejestru ODTJ przez Wojewodę.

Przykładem ODTJ jest Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Tor Łódź. Nasz ośrodek został zarejestrowany przez Wojewodę Łódzkiego pod nr 002E. Jesteśmy pierwszym tego typu obiektem w województwie.

Aby móc otrzymać koncesję ODTJ należy spełniać wszystkie ustawowe wymagania przewidziane dla tego typu obiektów uregulowane w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie doskonalenia techniki jazdy Dziennik Ustaw z 2019  roku poz. 163.

ODTJ Tor Łódź powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie znowelizowanej ustawy o kierujących pojazdami, która umożliwia powstanie takich ośrodków (Dz. U. 2019.341 rozdz. 17).

Zgodnie z ustawą ODTJ musi posiadać zaawansowaną infrastrukturę. Składa się na to wiele elementów poczynając od budynku, w którym znajduje się multimedialna sala wykładowa, pomieszczenia dla instruktorów, poczekalnia, toalety, pomieszczenia socjalne i techniczne. Kolejnymi obowiązkowymi elementami są zraszane płyty poślizgowe: prostokątna i owalna, urządzenia do destabilizacji toru jady Skid Craft / Skid Car, toru ziemnego, sekcje zraszanych zakrętów o różnej charakterystyce, wzniesienia, sekcje zakrętów o zróżnicowanych parametrach wraz z łącznikami, parking, plac manewrowy, zabezpieczenie przeciw pożarowe i medyczne, flota motocykli i samochodów szkoleniowych. Bardzo ważną częścią ODTJ jest kadra licencjonowanych instruktorów techniki jazdy. W naszym ośrodku zatrudnionych jest kilkunastu instruktorów techniki jazdy, którzy przez cały rok prawie codziennie prowadzą szkolenia dla osób prywatnych, firm i instytucji państwowych. Program szkoleń samochodowych i motocyklowych również nie jest przypadkowy. Każde szkolenie zaczyna się częścią teoretyczną. Następnie uczestnicy szkoleń ćwiczą pod okiem instruktorów i korzystają ze wszystkich wymienionych wcześniej elementów infrastruktory Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy Tor Łódź.

Mamy ogromną satysfakcję i jesteśmy dumni, że w woj. łódzkim udało się stworzyć takie miejsce, w którym kierowcy bezpiecznie i profesjonalnie mogą doskonalić swoją technike jazdy. W czasie naszej działalności przeszkoliliśmy kilka tysięcy kierowców, co wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa na drogach szczególnie w woj. łódzkim, ale nie tylko. Z naszych szkoleń korzystają kierowcy z całej Polski.

Podczas prób na płytach poślizgowych lub sekcji zraszanych zakrętów uczestnicy mają okazje doznać poślizgu bocznego nadsterownego i podsterownego. Ćwiczymy manewry hamowania awaryjnego, hamowanie z ominięciem przeszkody. Szkolenia bezpiecznej jazdy / techniki jazdy programują pamięć mięśniową kierowcy, uczą świadomego wykorzystania balansu masy samochodu, podnoszą świadomość kierowcy, działają na wyobraźnie. Pozwalają poznać swój samochód i jego zachowanie w sytuacjach ekstremalnych. Umożliwiają wdrażanie prawidłowych nawyków dających szansę na właściwą reakcję w sytuacji zaskoczenia. Poprawiają umiejętność „czytania” i analizowania drogi. Wdrażają świadome zachowania defensywne ograniczające ryzyko wypadku. Wszystkie powyższe umiejętności mają duży wpływ na bezpieczeństwo i zachowanie się kierowców na Polskich drogach, które od lat znajduje się na wysokich miejscach na niechlubnej mapie wypadków w Polsce.

Z oferty ODTJ Tor Łódź skorzystać może każdy kierowca, który chce podnosić swoje umiejętności i zwiększać świadomość. Rezerwacji na szkolenia można dokonać przez stronę internetową tor-lodz.pl/kalendarz. Można też zakupić voucher prezentowy na szkolenia w sklepie tor-lodz.pl/sklep.

Infrastruktura ODTJ Tor Łódź

Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami oraz rozporządzeniem w sprawie doskonalenia techniki jazdy nasz obiekt składa się z: 
-    sali wykładowej wraz z niezbędnym wyposażeniem dydaktycznym m.in. środkami audiowizualnymi, 
-    poczekalni dla uczestników szkoleń,
-    zaplecza socjalnego dla instruktorów,
-    płyty poślizgowej prostokątnej,
-    płyty poślizgowej stanowiącej wycinek pierścienia,
-    dróg dojazdowych do płyt poslizgowych,
-    sekcji zraszanych zakrętów o różnej charakterystyce,
-    placu manewrowego,
-    urządzenia do destabilizacji toru jady Skid Craft / Skid Car,
-    asfaltowego toru szkoleniowego,
-    toru ziemnego,
-    środków łączności radiowej,
-    systemu pomiaru czasu,
-    zabezpieczenia medycznego,
-    zabezpieczenia przeciwpożarowego,
-    przeszkód stałych umożliwiających zaaranżowanie sytuacji drogowych. 

Płyta poślizgowa prostokątna o wymiarach 12 x 70 m pokrytej specjalną farbą umożliwiającą ustratę przyczepności oraz destabilizację pojazdu uczestnicy ćwiczą m.in hamowania awaryjne i omijanie niespodziewanych przeszkód. 
Celem tych zajęć jest poznanie fizyki pojazdu i zaprogramowwanie właściwych odruchów kierowcy dających szansę właściwej reakcji i wykorzystania nowoczesnych systemów bezpieczeństwa aktywnego

Płyta poślizgowa owalna w postaci wycinka pierścienia wykorzystywana jest w trakcie zajęć do osiągniecia granicy przyczepności i zapoznania się ze zjawiskiem poślizgu bocznego podsterownego i nadsterownego. Kierowcy ćwiczą poprawne reakcje minimalizujące jego niebezpieczne konsekwencje.   
W ten sposób oddziaływujemy na świadomość kierowcy jak niewielka różnica predkości może doprowadzić do utraty kontroli nad samochodem

Sekcja zraszanych zakrętów składa się z trzech następująch po sobie łuków na których uczestnicy ćwiczą umiejętność czytania drogi i doświadczają dynamicznej zmiany przyczepności. 

Plac manewrowy i urządzenie do destabilizacji toru jazdy Skid Craft / Skid Car 
Jest to pojazd wyposażony w specjalne dedykowane elektro – hydrauliczne urządzenie umożliwiące zmianę balansu pojazdu.    
Pozwala na dowolną zmianę charakterystyki pojazdu powodującą zjawisko podsterowności, nadsterowności oraz poślizgu czterokołowego.

Tor szkoleniowy a więc specjalnie zaprojektowana nitka toru o długości około 1,5 km i siedemnastu zakretach o różnej geometrii i charakterystyce umożliwia ćwiczeni techniki jazdy przez zakręty i optymalizację toru jazdy. W ten sposób wdrażamy świadome zachowania defensywne na drodze.  
Proste odcinki dzięki sztucznym przeszkodom wykorzystywane są podczas szkoleń  do trenowania poprawnych technik skrętów i budowania pamięci mięśniowej.

Wszystkie szkolenia i programy na naszym Torze prowadzone są przez licencjonowanych instruktorów techniki jazdy wpisanych do rejestru wojewody.
Są to osoby te ukończyły wielomiesięczne ustawowe szkolenia oraz zdały egzamin państwowy potwierdzający ich kwalifikacje.

Spacer wirtualny po ODTJ Tor Łódź
Mapa z nitką ODTJ Tor Łódź